Van nhựa Asahi

Giá Tham Khảo: 0 VND


 

Van và bộ chấp hành của Asahi đã được sử dụng trong trong hơn bốn thập kỷ. Chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại van nhiệt dẻo bao gồm Van bi, Van bướm, Van màng, Van cầu, Van cửa và Van bi một chiều. Ngoài ra, cả hai thiết bị truyền động khí nén và điện có thể gắn với van của tại nhà của chúng tôi hoặc mua riêng.