Đo Lưu Lượng BTU Dầu Tải Nhiệt

Giá Tham Khảo: 0 VND

Thời Gian Giao Hàng: 1 Tuần


Đồng Hồ Lưu Lượng BTU cho Dầu Tải Nhiệt

Công ty chúng tôi cung cấp giải pháp đo lưu lượng nhiệt lượng BTU như sau

 

Nguyên tắc đo lường dựa trên giá trị Lưu Lượng Dầu Tải Nhiệt, giá trị nhiệt độ ra, giá trị nhiệt độ hồi về, từ đó tính toán ra Nhiệt Lượng thông qua thuộc tính của từng loại dầu Tải Nhiệt.

Một hệ thống đo lường BTU cho dầu Tải Nhiệt bao gồm :

+ Đồng Hồ Lưu Lượng dầu tải nhiệt, ở đây flowcontrol cung cấp dạng Orifice vừa kinh tế,chính xác 0.1% và tương thích với ngõ vào BTU Meter

+ 2 Cảm Biến Nhiệt Độ PT100, Class A, IEC 60751, chính xác 0.1% F.S

+ BTU 342 Meter, đọc 3 giá trị trên ( Flow rate, T1, T2, Fuild properties), căn cứ vào thuộc tính của dầu được nạp thông tin theo từng loại, tổng hợp tính toán cho ra kết quả Lưu Lượng theo Nhiệt Lượng  đơn vị có thể là  : KJ, MJ, Kcal, Mcal, và giá trị Tổng Cộng Dồn

 

Thông số kỹ thuật như sau :

 

+ Đo Lưu Lượng Dầu theo nguyên lý chênh áp, theo tiêu chuẩn ISO 5167-2003, cảm biến chính xác 0,1%, xuất xứ Đức.

+ Cảm Biến Nhiệt Độ 0..350 oC, 4..20 mA, xuất xứ Đức

+ BTU Meter 342,3 ngõ vào 4..20 mA, chính xác 0.1%, ngõ ra 4..20 mA lưu lượng Nhiệt Lượng, RS485, sẵn sàng kết nối máy tính và internet

 

Thông Số Hiển Thị trên màn hình: 

Volume Flow Rate
Inlet Temperature
Outlet Temperature
Delta T
Density
Màn Hình chính 
Instantaneous Heat Flow (BTU/ KW/ KCal/ MCal)/HR
Totalised Heat Flow BTU/ kW-hr/ KCal/ MCal

Liên Hệ : 0979955168 để được Hỗ trợ thêm