Van Điện Từ Solenoid ASCO

Giá Tham Khảo: 0 VND


ASCO Valve là nhà sản xuất hàng đầu thế giới về Van điện từ với các cải tiến, sáng tạo và công nghệ tiên tiến nhất cho việc kiểm soát lưu chất, kết hợp với hơn 100 năm kinh nghiệm cùng kỹ thuật cao. Các sản phẩm của ASCO được thiết kế để điều khiển dòng chảy của khí, gas, nước, dầu và hơi nước. Các sản phẩm của ASCO RedHat cung cấp sự lựa chọn lớn nhất thế giới về van điện từ 2 ngã, 3 ngã, 4 ngã, được thiết kế để xử lý hầu hết các ứng dụng yêu cầu sự điều khiển khắc khe nhất.