2 way solenoild ASCO model 238

Price: 1.800.000 VND

Delivery Plan: hàng có sẵn


Van điện từ 2 ngã SCXE238D002 230/50 TPL 24017
Van điện từ 2 ngã SCXE238D004 230/50 TPL 24017
Van điện từ 2 ngã SCXE238D004 24/DC TPL 24017
Van điện từ 2 ngã SCXE238D005 230/50 TPL 24017
Van điện từ 2 ngã SCXE238D005 24/DC TPL 24017